Home / Tag Archives: làm giàu online

Tag Archives: làm giàu online

Nên bán hay tặng cái vốn tự tạo?

Vốn tự tạo của mỗi người đều rất quý, chúng ta sinh ra trên đời này đừng nói 2 chữ “ cố gắng” làm con mẹ gì, bố con nhà thằng sùng có theo 2 từ “cố gắng” mà giàu lên đâu. Nên phắng ngay cho bố nhờ khi khuyên …

Read More »